top of page
môi giới hải quan, giải phóng mặt bằng, môi giới, Freight forwarder San Francisco CA

Hàng đầu để Ultimate Logistics Solutions

Temporary Close
until further notice

UNIPAX CHB INT'L. - Các nhà lãnh đạo đã được chứng minh Hải quan môi giới dịch vụ.

ABOUT US

Công ty của chúng tôi

UNIPAX chuyên Hải quan môi giới dịch vụ. Hơn nữa, các chuyên gia được đào tạo cao và trình độ của UNIPAX đã có thể tích lũy kinh nghiệm và kiến thức của họ không chỉ thông quan nhưng kho, phân phối, vận chuyển, và vận tải trong hơn 20 năm. Do đó, UNIPAX có thể là giải pháp hậu cần cuối cùng của bạn. UNIPAX luôn luôn phấn đấu để có được 100% sự hài lòng của khách hàng với mức giá cạnh tranh nhất và hiệu suất vượt trội.

Nhiệm vụ của chúng ta

Sứ mệnh của chúng tôi là làm cho UNIPAX các công ty môi giới hải quan ủng hộ bằng cách cung cấp dịch vụ đặc biệt với những nỗ lực liên tục để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. UNIPAX nhằm mục đích để cung cấp hiệu suất vượt trội, dịch vụ giá trị gia tăng, và giải pháp tốt nhất bằng cách thực hiện nhu cầu nhập khẩu và hậu cần của khách hàng.

Our Strengths

 

 • Availability (24/7 services) Flexible Working Hour

 • Experience and Experts

 • Good Relationship with US Customs and Vendors

 • Transportation Security and Monitoring

 • Risk Management – Contingency Plan

 • Speedy  progress of Customs Clearance

 • Pre-Clearance Prior to Arrival

 • On-time Pickup and Delivery Services

 • Dedicated Manpower

 • ETA & ATA Management

 • Optimized and Secured Routing

Everything works better with UNIPAX.
bottom of page